Boisman, Erik Wilhelm Johan

rovasti, kirkkoherra, 1821–1880

Sysmässä syntynyt Erik Wilhelm Johan Boisman toimi venäjän kielen opettajana Helsingissä ja Helsingin kirkkoherranapulaisena, kunnes hänet nimitettiin Hämeenlinnan ja Vanajan kirkkoherraksi, mihin tehtävään hän ryhtyi 1870. Rovastin arvon Boisman sai 1875. Tehokkaana hallintomiehenä hän muun muassa käynnisti Vanajassa kiertokoulujärjestelmän ja oli Hämeenlinnassa köyhäinhoitolautakunnan esimies. Papillisten tehtäviensä ohella hän oli myös Hämeenlinnan maalaiskunnan kuntakokouksen esimies 1872–1880. Hänen poikansa laamanni Toivo Johannes Boisman (1853–1917) oli muun muassa tullihallituksen pääjohtaja, joka kuitenkin joutui venäläistämistoimien seurauksena eroamaan 1910. Hän kuului myös Suomen eduskuntauudistusta valmistelleeseen toimikuntaan 1905–1906. Muistomerkissä on tiimalasia pitelevä figuuri, jossa taiteilijan nimimerkki ”Munsterhjelm”.

Kulttuuripolut

Kortteli

  • 24Kortteli 24

Boisman, Erik Wilhelm Johan

rovasti, kirkkoherra, 1821–1880

Lue lisää