Haverinen, Verneri

talousneuvos, 1871–1953

Talousneuvos Verneri Haverinen syntyi Asikkalassa ja opiskeli kansakoulunopettajaksi, mutta varsinaisen elämäntyönsä hän teki vakuutusalalla: hän oli vakuutusyhtiö Pohjantähden edeltäjän Hämeenläänin Paloapuyhdistyksen toimitusjohtaja vuodesta 1912 eläkkeelle jäämiseensä asti 1949.

Hänen pitkänä johtajakautenaan niin yhtiö kuin koko vakuutusala kokivat perustavanlaatuisia muutoksia; Hämeenläänin Paloapuyhdistyksen asema muihin alan yrityksiin nähden oli kuitenkin Etelä-Hämeessä jatkuvasti aivan ylivertainen.

Haverinen osallistui monella tavoin myös kunnalliseen ja yhdistyselämään. Hän kuului Hämeenlinnan kaupunginvaltuustoon 15 vuotta. Hän oli myös pitkään kirkkovaltuustossa ja toimi Hämeenlinnan Sisälähetysseuran puheenjohtajana, ja kymmenen vuotta hän johti myös Hämeenlinnan raittiusseuraa. Hän oli myös kolmen vuosikymmenen ajan Hämeen Sähkö Oy:n hallintoneuvoston johdossa.

Kulttuuripolut

Kortteli

  • 13Kortteli 13

Haverinen, Verneri

talousneuvos, 1871–1953

Lue lisää