Pääportti

Pääporttia reunustaa molemmin puolin kaksi kivipylvästä, jotka kolmioharja yhdistää. Pylväiden välissä on pienet rautaportit ja keskellä porttijärjestelmää on suurempi rautaportti.

Portista saa alkunsa kiviaita, joka on muurattu luonnonkivistä. Aita jatkuu itäreunan alkuun asti muodostaen suorakulman. Aitaan on kiinnitetty rautakaide hevosen kiinnittämistä varten. Länteenpäin aita jatkuu yhden osaston leveydeltä. Tämän jälkeen eteläreunaa alkaa reunustaa rauta-aita, jota jatkuu länsireunassa varastoalueeseen asti. Myöskin kappelin ja sankarihautausmaan välissä on rauta-aita.

Muulta osin hautausmaata ympäröi verkkoaita, joka paikoin kiertää niin alhaalla rinteessä, ettei se hautausmaalta käsin ole nähtävissä. Näiltä kohden hautausmaata ympäröivä maasto viettää jyrkästi metsäiseen rinteeseen.