Suomen 7. Hämeenlinnan tarkk’-ampujapataljoonan muistokivi

Vanha ruotujakoinen sotaväki oli Suomessa lakkautettu Suomen siirtyessä Venäjän valtaan 1809. Tuon jälkeen yleistä asevelvollisuutta ei ollut voimassa ennen kuin 1878, jolloin säädettiin laki Suomen sotaväestä. Tähän liittyivät alueelliset tarkk’ampujapataljoonat, ja Hämeenlinnan pataljoonan alue käsitti eteläisen Hämeen Sääksmäeltä Lopelle.

Joukot majoitettiin vanhan hautausmaan eteläpuoleiselle alueelle, mikä on siitä lähtien tunnettu Suomen kasarmeina. Vuonna 1881 toimintansa aloittaneeseen pataljoonaan kuului viitisensataa miestä. Pataljoona lakkautettiin yhdessä koko Suomen oman sotaväen kanssa keisarillisella julistuksella vuonna 1901, ja suomalaiset määrättiin tämän jälkeen osaksi Venäjän armeijaa.

Muistokiven paikalla oli puisia muistomerkkejä, jotka poistettiin kiven pystyttämisen yhteydessä 1936, ja talletettiin hautausmaan liiteriin. Patsas pystytettiin pankinjohtaja Aukusti Heinosen aloitteesta.

Kivessä on teksti:

Ent. 7:n Hämeen Suomen tarkkampuja pataljoonan sotilasten muistolle v.v. 1881 -1901 pystyttivät tämän patsaan ent. sotilas toverit v 1936