Avellan, Niilo Viktor

pankinjohtaja, 1892–1985

Pankinjohtaja Niilo Viktor Avellan oli kotoisin Somerolta, kirjoitti ylioppilaaksi Kajaanista, valmistui varatuomarksi Helsingissä ja teki suurimman osan työurastaan Hämeenlinnassa: hän toimi Kansallis-Osake-Pankin Hämeenlinnan konttorin johdossa vuodesta 1932. Työnsä ohessa hän osallistui monenlaiseen toimintaan kaupungissa: hän kuului Arvi A. Karisto Oy:n, Hämeen Sanomien ja Hämeen Puhelimen hallitukseen sekä Hämeenlinnan Yhteiskoulun johtokuntaan. Kaupunginvaltuuston jäsen Avellan oli 1937–1947, josta ajasta puheenjohtaja 1941–1945. Kaupunginhallitukseen hän kuului 1946–1947.

Kulttuuripolut

Kortteli

  • 18Kortteli 18

Avellan, Niilo Viktor

pankinjohtaja, 1892–1985

Lue lisää