Blomstedt, Kaarlo

Hämeen Sanomien perustaja, 1839–1888

Rehtori Kaarlo (Karl Johan) Blomstedt syntyi lukkarin poikana Pohjois-Hämeessä Kurussa, opiskeli Helsingissä klassisia kieliä ja nimitettiin 1873 juuri perustetun Hämeenlinnan normaalilyseon opettajaksi. Kun normaalilyseo siirrettiin 1887 Helsinkiin, Blomstedt jäi Hämeenlinnaan, ja hänet nimitettiin uuden Hämeenlinnan Lyseon rehtoriksi. Hän julkaisi omalta alaltaan myös useita oppikirjoja, mutta hänen toimintansa ulottui paljon koulumaailmaa laajemmalle.

Hän osallistui Hämeenlinnan kunnalliselämään valtuuston jäsenenä vuodesta 1881 kuolemaansa saakka, ja oli valtuuston puheenjohtaja 1885–1886. Valtuustossa hänen tarmonsa kohdistui etenkin puukaupungin palosuojelun tehostamiseen.

Jyrkäksi, varmaksi ja vakaaksi suomenmieliseksi luonnehdittu Blomstedt oli myös aloitteentekijä Hämeen Sanomat -sanomalehden perustamisessa ja myös lehden ensimmäinen päätoimittaja 1879.

Hän edusti pappissäätyä, johon myös oppikoulunopettajat kuuluivat, vuoden 1887 valtiopäivillä. Blomstedt vuokrasi myös valtion omistamaa, Hämeenlinnan maalaiskuntaan kuulunutta Ojoisten virkataloa, jonka maatalouden kehittämiseen hän myös tarmokkaasti osallistui – Ojoinen oli hänen leskensä ja perillistensä hallussa 1920-luvulle saakka.

Kaarlo Blomstedtin poika Yrjö Blomstedt oli tunnettu arkkitehti.

Kortteli

  • 19Kortteli 19

Blomstedt, Kaarlo

Hämeen Sanomien perustaja, 1839–1888

Lue lisää