Chydenius, Karl Uno

lääninsihteeri, 1868–1923

Lääninsihteeri Karl Uno Chydenius oli kotoisin Iisalmesta, opiskeli lakitiedettä ja perehtyi ulkomaillakin vankeinhoitoalaan. Hänet nimitettiinkin Hämeenlinnan lääninvankilan johtajaksi 1897. Tästä tehtävästä hän siirtyi Hämeen lääninhallitukseen lääninsihteeriksi, mutta joutui eroamaan virastaan 1912 jouduttuaan sortokauden kiristyessä vastahankaan venäläismielisten vallanpitäjien kanssa. Myöhemmin hän toimi Hämeenlinnassa asianajajana ja istui useissa hallinnollisia kysymyksiä käsitelleissä valtakunnallisissa komiteoissa.

Chydenius oli myös Venäjän vallan ajan loppuvuosien ja itsenäisyyden ajan alkuvuosien merkittävimpiä kunnallismiehiä Hämeenlinnassa. Hän oli valtuuston jäsen 1900–1906 ja 1913–1923, toimien koko jälkimmäisen jakson ajan valtuuston puheenjohtajana. Tässä ominaisuudessa hän siis joutui johtamaan kaupungin tärkeintä päätöksentekoelintä niin sortokautena, maailmansodan ja sisällissodan aikana kuin itsenäisyyden vaikeina alkuvuosina. Hänen velvollisuudentuntonsa, työkykynsä ja perehtyneisyytensä kunnallisiin asioihin vei hänet lisäksi myös jäseniksi moniin tärkeisiin toimikuntiin ja valiokuntiin, ja Chydeniuksen menehdyttyä todettiinkin kaupungin menettäneen hänessä kaupungin kunnalliselämän keskeisimmän ja vaikutusvaltaisimman hahmon.

Kortteli

  • 20Kortteli 20

Chydenius, Karl Uno

lääninsihteeri, 1868–1923

Lue lisää