Heinonen, Aukusti

pankinjohtaja, ampumaurheilija, 1870–1948

Pankinjohtaja, talousneuvos Aukusti Heinonen syntyi Tampereen lähistöllä Messukylässä. Hämeenlinnaan hän muutti 1890 Hämeenlinnan tarkka-ampujapataljoonan aliupseeriksi, mutta tämä leipäpuu loppui Suomen sotaväen lakkauttamisen myötä 1901. Tuon jälkeen hän toimi Hämeenlinnassa näkyvästi usealla eri elämänalueella.

Sotaväen lakkauttamisen jälkeen hänet valittiin Hämeenlinnan vaivais- ja työhuoneen (kunnalliskoti) johtajaksi, missä ominaisuudessa hänen panoksensa oli aivan keskeinen, kun Hämeenlinnaan rakennettiin ajanmukainen kunnalliskoti Lahdensivulle 1910 ja kaupunki sai 1913 ajanmukaisen köyhäinhoito-ohjesäännön. Hän oli myös lastensuojelutyön uranuurtaja Hämeenlinnassa, sillä hänen aloitteestaan kaupunkiin perustettiin lastensuojelulautakunta 1919.

Toisen elämänuran hän teki talouselämän palveluksessa. Hän oli vuonna 1910 perustamassa kieliriitojen takia kärjistyneen tilanteen seurauksena kaupunkiin syntynyttä toista säästöpankkia, Hämeenlinnan Suomalaista Säästöpankkia. Heinonen toimi pankin kamreerina vuodesta 1913 ja toimitusjohtajana 1919–1945 – vuoteen 1925 hän oli vielä tämän ohessa kaupungin köyhäinhoitohallituksen toimistonhoitajan päätoimisessa virassa.

Heinonen oli kaupunginvaltuuston jäsen kaksi vuosikymmentä vuodesta 1926 alkaen ja kaupunginhallituksessakin melkein vuosikymmenen; näissä tehtävissä hän muun muassa kiinnitti huomiota kaupungin vuokratonteilla asuvien oikeudellisen aseman heikkouteen, mitä ryhdyttiinkin 1930-luvun lopulla korjaamaan. Hän istui myös yli 30 vuotta kirkkovaltuustossa ja 15 vuoden ajan puheenjohtajana Hämeenlinnan raittiusyhdistyksessä sekä kuului VPK:n aktiivijäseniin. Heinonen oli myös Hämeenlinnan Tarmon perustajajäseniä (1903) ja itsekin menestyksekäs ampumaurheilija: hän voitti urallaan parikymmentä Suomen mestaruutta.

Kortteli

  • 19Kortteli 19

Heinonen, Aukusti

pankinjohtaja, ampumaurheilija, 1870–1948

Lue lisää