Idestam, Gustaf Leonard

virkamies, 1868–1924

Hämeenlinnassa syntynyt ja Hämeenlinnan lyseosta ylioppilaaksi tullut Gustaf Leonard Idestam suoritti lähes koko virkauransa kotikaupungissaan: hän oli vuodesta 1895 ensin vt. ja sitten vakinaisena oikeusraatimiehenä sekä vt. pormestarina Hämeenlinnan maistraatissa. Virkaura katkesi vuonna 1913, kun hänet tuomittiin Suomen kansalaisten erityisoikeudet poistaneen yhdenvertaisuuslain noudattamatta jättämisestä, ja hän vietti neljä kuukautta vankeudessa Pietarissa. Sekä Idestamin ja hänen virkatoveriensa lähtö että paluu vankeudesta olivat Hämeenlinnassa suuria venäjänvastaisia kansalaisjuhlia, joihin osallistui valtavasti väkeä. Tsaarinvallan kukistuttua Idestam sai virkansa takaisin 1917, ja hoiti sitä kuolemaansa saakka. Idestam oli myös Hämeenlinnan VPK:n päällikkö lähes kahden vuosikymmenen ajan.

Kortteli

  • 15Kortteli 15

Idestam, Gustaf Leonard

virkamies, 1868–1924

Lue lisää