Laurela, Kusti

ensimmäinen kaupunginjohtaja, 1874–1942

Kusti Laurela (alk. Laurén) oli syntyperäinen hämeenlinnalainen, joka aloitti työuransa latojana Hämeen Sanomissa. Myöhemmin hän perusti oman kirjapainon, joka yhdistyi Arvi A. Kariston painoon vuonna 1918. Siitä lähtien Laurela oli Karisto Oy:n tekninen johtaja.

Näkyvimmän uransa Laurela kuitenkin teki kunnallisena vaikuttajana. Hän oli kaupungin palopäällikkö 1915–1930 ja kaupunginvaltuuston jäsen 1911–1921. Vuodesta 1917 lähtien hän oli kaupungin keskeisin luottamushenkilö, rahatoimikamarin puheenjohtaja. Tästä tehtävästä hänet valittiin kaupunginhallinnon uudistuksen yhteydessä 1929 Hämeenlinnan ensimmäiseksi kaupunginjohtajaksi. Muutaman vuoden ajan hän hoiti kaupunginjohtajan toimien ohessa myös Kariston teknisen johtajan tehtävää, mutta luopui sentään jälkimmäisestä jatkuvasti kasvavan työtaakan vuoksi. Työtaakka kuitenkin johti vakavaan sairastumiseen, jonka vuoksi hän joutui eroamaan kaupunginjohtajan tehtävästä vuonna 1938.

Laurelan vaikutus Hämeenlinnan kehitykseen maailmansotien välisenä aikana oli suuri. Aikana, jolloin kaupungin palveluksessa olleen henkilöstön määrä oli vähäinen, ja luottamushenkilöt hoitivat suuren osan tehtävistä, hän paljolti loi kaupungin töissä noudatettavat työtavat. Innostavana ja nopeaan toimintaan tottuneena hän myös sai monissa asioissa rauhalliseen menoon tottuneet kaupungin päättäjät suunnittelemiensa uudistusten taakse.

Kortteli

  • 18Kortteli 18

Laurela, Kusti

ensimmäinen kaupunginjohtaja, 1874–1942

Lue lisää