Lindberg, Verner

raatimies, 1866–1938

Lopella syntynyt Verner Lindberg muutti Hämeenlinnaan 1890 tultuaan valituksi lääninhallituksen kamreeriksi. Hämeenlinnan maistraatin raatimiehenä hän työskenteli vuodesta 1894. Vuonna 1912 hänet erotettiin yhdessä muiden maistraatin jäsenten kanssa venäläisten oikeuksia Suomessa laajentaneen yhdenvertaisuuslain noudattamatta jättämisestä, mutta sai virkansa takaisin vallankumouksen jälkeen 1917. Virkatoimiensa ohella Lindberg tunnettiin musiikkimiehenä sekä palokunta-aatteen kannattajana; hän toimi Hämeenlinnan VPK:n päällikkönä 1920-luvulla.

Kortteli

  • 28Kortteli 28

Lindberg, Verner

raatimies, 1866–1938

Lue lisää