Louhi, Lyydia

kaupunginvaltuutettu, 1888–1970

Lyydia Louhi kuului maailmansotien välisenä aikana ja vielä 1950-luvullakin Hämeenlinnan kaupungin harvoihin merkittäviin naisvaikuttajiin. Hän työskenteli yötyössä Hämeen Kansa -lehden postittajana, mutta hänen toimintansa erilaisissa sosiaalityön tehtävissä jatkui vuosikymmenien ajan. Hän on pisimpään Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa istunut nainen: vuosien 1919 ja 1956 välillä hän oli valtuutettuna lähes 25 vuotta. Lyydia Louhi oli huoltolautakunnan varapuheenjohtaja, sen lastensuojelujaoston puheenjohtaja, kasvatuslautakunnan puheenjohtaja sekä kaupungin vanhainkodin johtokunnan jäsen aikana, jolloin eri lautakunnissa ei juuri naisedustusta ollut. Toisen maailmansodan aikana hän kuului myös merkittäviin toimijoihin Vapaan huoltotyön piirissä.

Kulttuuripolut

Kortteli

  • 29Kortteli 29

Louhi, Lyydia

kaupunginvaltuutettu, 1888–1970

Lue lisää