Nikko, Arvo

kunnallisneuvosmies, 1881–1958

Oulussa syntynyt Arvo Nikko vaikutti Hämeenlinnassa vuodesta 1936 tultuaan valituksi kaupungin kunnallisneuvosmiehen virkaan. Tätä tehtävää hän hoiti 74-vuotiaaksi saakka. Vapaa-aikoinaan hän keräsi kaksi merkittävää ja ainutlaatuista Hämeenlinnan historiaa valottavaa kokoelmaa, jotka on talletettu Hämeenlinnan kaupunginarkistoon ja maakunta-arkistoon. Toinen on kortisto Hämeenlinnan tontinomistajista 1700-luvulta 1900-luvun puoliväliin ja toinen Hämeenlinnassa vaikuttaneiden käsityöläisten vaiheista kertova kortisto. Näiden pohjalta hän myös julkaisi lukuisia artikkeleita sanomalehdissä ja Hämeenlinna-seuran julkaisuissa.

Kulttuuripolut

Kortteli

  • 11Kortteli 11

Nikko, Arvo

kunnallisneuvosmies, 1881–1958

Lue lisää